Bestyrelse

Skolebestyrelsens medlemmer

Formand :
Torben Ravnshøj Nielsen.
Skørpinge Mark 22, 4673 Rødvig

Næstformand :
Søren Korsholm Hansen.
Thors Allé 20, 4673 Rødvig.

Kasserer :
Anette Sejer Pedersen.
Lilledalsvej 11, 4660 St. Heddinge.

Sekretær :
Annette Kjær.
Dortheavej 3, 4660 St. Heddinge.

Bestyrelsesmedlem :
Jesper Karlshøj-Andersen.
Vandrigsvej 19, 4660 Store Heddinge

Bestyrelsesmedlem :
Jeanette Berger Christiansen.
Højerup Bygade 8, 4660 Store Heddinge.

Bestyrelsesmedlem :
Mette Jakobsen Dyregaard.
Skomagervej 4, 4673 Rødvig.

Suppleant :
Claus Ravn.
Hærvejen 13, Højerup, 4660 Store Heddinge.

Suppleant :
Lise Løgsted Andersen.
Storemarksvej 21, 4673 Rødvig

Stillinger

Musiklærer søges til Stevns Friskole

Stevns Friskole søger en musiklærer til en stilling på 70 %. Efter aftale kan der suppleres med rådighedstimer, så beskæftigelsesgraden kommer højere op. Stillingen ønskes besat fra 1. august 2019.

Stevns friskole er en grundtvig-koldsk friskole med 174 elever fra 0.-9. klasse samt tilhørende SFO og klub. Nøgleordene på Stevns Friskole er det forpligtende fællesskab, plads til den enkelte samt livsoplysende dannelse. Fagene sang og musik vægtes højt på skolen, hvor der er obligatorisk musik fra 0.-9. klasse samt valgfag. Desuden starter skoledagen med morgensang.

Som musiklærer på Stevns Friskole får du lov til at sætte dit personlige præg på skolens musikundervisning, morgensang samt den årlige musical på mellemtrinnet. Du er ikke nødvendigvis læreruddannet. Konservatorieuddannede eller andre med lignende uddannelsesbaggrund er også velkomne til at søge. Det vigtigste er, at du er et musikalsk menneske, der har erfaring med undervisning af børn.

For yderligere information kan skoleleder Rasmus Englund kontaktes på tlf.: 51 20 95 17. Ansøgningen, cv samt relevante bilag sendes til leder@stevnsfriskole.dk

Ansøgningsfrist: fredag den 21. juni 2019 kl. 12.00.

Ansættelsessamtalerne afholdes mandag den 24. juni 2019.

Der er 1 ledig stilling

Indmeldelse