SFO & Klub

SFO Telefon : 2078 3407 – Klub Telefon : 2517 2077


Gimle er navnet på skolens fritidsordning, der er en del af skolens liv.
Her gælder således de samme normer, holdninger og samarbejdsformer som i den øvrige skole. Det er målet, at give barnet trygge rammer og inspiration til at være kreativ i både leg og forskellige aktiviteter. Der kan foregå mange ting i årets løb. F.eks..sociale lege, sanglege, teater og udendørs lege på byggelegeplads, boldspil, fri leg og plads til at være sig selv. Der gives tilbud om træsløjd, sy, strikke, lære om den natur, som skolen ligger midt i. Høre eventyr, tegne og male, bage og spise sundt m.m.

Fritids-/pasningsordning for børnene er fra bh.kl. – 3. klasse.
Ordningen er åben fra kl. 6.30 – 8.20 og igen fra kl. 12.00 – 17.00 (fredag lukkes kl. 16.00)

SFO’en har åbent alle dage undtagen:
Hele juli måned, dagene fra og med 24. december til og med nytår samt dagen efter Kr. Himmelfart og mandag til onsdag inden påske.

Forældrebetaling p.t.: kr.865.00 i 11 mdr. (juli md. lukket)


Klub
Ordningen er åben fra kl. 12.05 – 17.00 (fredag lukkes kl. 16.00)
Forældrebetaling p.t.:  kr. 861,00 pr. måned

Indmeldelse

Optagelsesprocedure vedr. nye elever til Stevns Friskole.

hent optagelsesskema her

Folderen “Værdigrundlag og kompetencer:motorisk, socialt og fagligt”  kan hentes her

Nedenstående procedure varetages af skoleleder eller vicelederen.

Optagelsesprocedure for kommende elever i Børnehaveklassen.

1. Opringning til skolen eller ved besøg på skolen.

2. Ved besøg på skolen – udfylder forældrene oplysningsskemaet.

3. Ved opringning – fremsendes oplysningsskemaet, oplysningsskemaet returneres til skolen – som herefter skriver barnet/børnene op. Vi vil opfordre forældrene til at besøge skolen inden børnene starter i børnehaveklassen.

4. Da rigtig mange forældre skriver deres børn op lige efter fødsel foreslår vi følgende procedure. Umiddelbart før indkaldelsen til det fælles forældremøde i kommende børnehaveklasse – fremsender Stevns Friskole et optagelsesskema – som forældrene skal udfylde og underskrive. Skemaet returneres til skolen.

Optagelsesprocedure ved nye elever til andre klasser end børnehaveklassen.

1. Opringning til skolen – telefoninterview. Oplysningsskemaet tilsendes
2. Oplysningsskemaet returneres i udfyldt stand.
3. Når skolen har modtaget oplysningsskemaet og vurderet det– indkalder skolelederen forældre og elev til en samtale, hvis der er plads i klassen – ellers får forældrene en opringning af skolelederen/vicelederen – for at få at vide, at de nu er skrevet op på ventelisten – og når der bliver plads – vil de høre nærmere.