Bestyrelse

Skolebestyrelsens medlemmer

Formand :
Tina Hausmann Olsen.
Rødvigvej 43, 4673 Rødvig.

Næstformand :
Jesper Karlshøj-Andersen.
Vandrigsvej 19, 4660 Store Heddinge.

Kasserer:
Annette Kjær.
Dortheavej 3, 4660 St. Heddinge.

Sekretær :
Mikkel Sørner.
Hellestedvej 6, 4660 St. Heddinge.

Bestyrelsesmedlem : (forældrekredsen 3 år)
Torben Ravnshøj Nielsen.
Skørpinge Mark 22, 4673 Rødvig.

Bestyrelsesmedlem : (forældrekredsen 1 år)
Jeanette Berger Christiansen.
Højerup Bygade 8, 4660 Store Heddinge.

Bestyrelsesmedlem : (skolekredsen 3 år)
Mette Dyregaard.
Skomagervej 4, 4673 Rødvig.

Suppleant : (skolekredsen 1 år)
Claus Ravn.
Hærvejen 13, Højerup, 4660 Store Heddinge.

Suppleant : (forældrekredsen 1 år)
Anette Sejer Pedersen.
Lilledalsvej 11, 4660 St. Heddinge.