Vi har også ledige pladser i andre klasser !

Procedure ved udskrivning og bortvisning

Procedure ved udskrivning og bortvisning af elever på Stevns Friskole Skolens samarbejde med såvel forældre som elever er et bærende element for Stevns Friskole. Samtalen er en naturlig del af en skolens virke, som blandt andet skal understøtte elevernes demo­kratiske dannelse og forberede dem til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Det …

Lån/leje af skolens lokaler

Klassearrangementer: Forældre er altid velkomne til at låne klassens eget lokale og fællesrummet/køkken i den bygning lokalet er placeret. Husk at reservér i Intra og skriv på den store kalender i personalerummet. Runde fødselsdage, konfirmationer m.v.: Forældre, medarbejdere, og medlemmer af støttekredsen kan efter aftale med skoleleder leje fællesrum/køkken og enkelte klasselokaler til en pris …